25/09/2023 12:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gõ cửa thiên đường
Knockin’ on heaven’s door

Tác giả: Bob Dylan - Robert Allen Zimmerman

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 23/05/2023 20:21

 

Nguyên tác

Ma, take this badge off of me.
I can't use it any more.
It's getting dark, too dark to see.
Feel like I'm knockin' on heaven's door.

Knock, knock, knockin' on heaven’s door.
Knock, knock, knockin' on heaven’s door.
Knock, knock, knockin' on heaven’s door.
Knock, knock, knockin' on heaven’s door.

Ma, take these guns away from me.
I can't shoot them any more.
There's a long black cloud following me.
Feel like I'm knockin' on heaven's door.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Mẹ, hãy tháo giùm cho con huy hiệu.
Con không cần dùng đến nó nữa đâu.
Trời tối dần, quá tối để nhìn vào.
Cảm thấy con lên thiên đường gõ cửa.

Gõ cửa thiên đường.
Thiên đường gõ cửa.
Gõ cửa thiên đường.
Gõ cửa thiên đường.

Mẹ, lấy súng này khỏi thân con nhé.
Con không còn bắn chúng được nữa đâu.
Đám mây đen theo con từ phía sau.
Ngỡ như đang lên thiên đường gõ cửa.
22.5.23

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bob Dylan » Gõ cửa thiên đường