19/06/2024 00:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng nguyệt hoài hữu
望月懷友

Tác giả: Lý Quần Ngọc - 李群玉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2014 21:46

 

Nguyên tác

浮雲卷盡看朣朧,
直出滄溟上碧空。
盈手水光寒不濕,
流天素彩靜無風。
酒花蕩漾金尊裏,
棹影飄颻玉浪中。
川路正長難可越,
美人千里思何窮。

Phiên âm

Phù vân quyển tận khán đồng lung,
Trực xuất thương minh thướng bích không.
Doanh thủ thuỷ quang hàn bất thấp,
Lưu thiên tố thái tĩnh vô phong.
Tửu hoa đãng dạng kim tôn lý,
Trạo ảnh phiêu diêu ngọc lãng trung.
Xuyên lộ chính trường nan khả việt,
Mỹ nhân thiên lý tứ hà cùng.

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Ánh loé chân trời thoạt mới trông
Đã lên mặt biển sáng phương đông
Gương nga chẳng ướt đầy tay nước
Ngựa gió không cần giữa quãng không
Sóng sánh khi rung hoa cốc rượu
Long lanh lúc múa bóng chèo sông
Phía xa cố cựu vì sông nước
Ngàn dặm trông trăng thấu tấm lòng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quần Ngọc » Vọng nguyệt hoài hữu