20/01/2021 06:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngôn từ
Слово

Tác giả: Ivan Bunin - Иван Бунин

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 11/03/2008 05:05

 

Nguyên tác

Молчат гробницы, мумии и кости,-
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный - речь.

Bản dịch của Thuý Toàn

Lăng mộ, xác ướp khô, cốt xương đều câm lặng
Sự sống chỉ cho riêng ngôn từ:
Từ bóng tối cổ xưa, trên bãi tha ma trần thế
Chỉ những hàng chữ viết nói ta nghe

Và của cải của chúng ta ngoài ra chẳng còn chi hết!
Trong tháng ngày thù hận, thương đau
Hãy gìn giữ ngôn từ - tặng vật được ban không bao giờ chết -
Dù chỉ với sức mình có được ít nhiều.
7.1.15
Мatxcơva

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ivan Bunin » Ngôn từ