07/07/2022 07:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tế phong đài
祭風臺

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/11/2018 21:45

 

Nguyên tác

搖櫓輕舟掠水來,
南屏山下見遺臺。
蘆花倚阜禳旗展,
鴉翅翻叢羽扇開。
學究也知風可借,
運移無奈力難囘。
江山愛護忠純跡,
銅雀當年已綠苔。

Phiên âm

Dao lỗ khinh chu lược thuỷ lai,
Nam Bình sơn hạ kiến di đài.
Lô hoa ỷ phụ nhương kỳ triển,
Nha sí phiên tùng vũ phiến khai.
Học cứu dã tri phong khả tá,
Vận di vô nại lực nan hồi.
Giang sơn ái hộ trung thuần tích,
Đồng Tước đương niên dĩ lục đài.

Dịch nghĩa

Khua chèo thuyền nhẹ lướt dòng nước tới,
Dưới núi Nam Bình thấy đài còn sót lại.
Hoa lau nép bến thuyền đậu cờ phất phới,
Cánh quạ trở trong lùm cây, lông xoà ra.
Lối học kiểu thầy đồ cũng biết có thể giúp cho phong hoá,
Thời vận chuyển dời biết làm sao, sức khó vạn hồi.
Nong sông yêu dấu che chở dấu tích trung thuần,
Đài Đồng Tước năm xưa nay đã phủ rêu xanh.

Bản dịch của Hoài Anh

Khua chèo thuyền nhẹ lướt trôi,
Nam Bình dưới núi dấu đài còn đây.
Hoa lau nép bến, cờ bay,
Cánh quạ trở giữa lùm cây, lông xoà.
Lối học thầy đồ ngày qua,
Nay thời vận đổi khó mà chuyển xoay.
Dấu trung thuần vẫn quý thay!
Đài Đồng Tước rêu phủ dày, ai thương?
Tế phong đài là đài để cầu gió đông.

Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Tế phong đài