16/08/2020 01:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thượng học phùng vũ
上學逢雨

Tác giả: Ngô Vinh Phú - 吳榮富

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/07/2019 14:11

 

Nguyên tác

滂沱夜雨濕衣顏,
浩志未舒忍路艱。
待看渠成盈學海,
波瀾萬頃壯河山。

Phiên âm

Bàng đà dạ vũ thấp y nhan,
Hạo chí vị thư nhẫn lộ gian.
Đãi khán cừ thành doanh học hải,
Ba lan vạn khoảnh tráng hà sơn.

Dịch nghĩa

Mưa đêm xối xả làm ướt người và quần áo
Chí lớn chưa thoả đã gặp đường gian nan
Đợi xem ngòi lạch thành bể học tràn đầy
Sóng lớn mênh mông (vạn khoảng) bao la sông núi

Bản dịch của Nguyễn Đình Nhữ

Xối xả mưa đêm ướt áo quần
Chưa thành chí lớn đã gian truân
Đợi xem ngòi lạch dâng thành biển
Sóng lớn bao trùm cả núi sông
Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Vinh Phú » Thượng học phùng vũ