02/02/2023 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bến nọ bờ kia

Tác giả: Hàn Long Ẩn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/08/2017 07:07

 

Nếu không có ban đêm
Thì ngày sao có mặt?
Nếu không có thắt chặt
Nới lỏng tựa vào đâu?

Nếu chẳng có điểm đầu
Làm sao có điểm cuối?
Nếu trần gian không tội
Sám hối chẳng ích gì!

Nếu không bước chân đi
Thì lấy đâu đứng lại?
Kiếp người không ngang trái
Hạnh phúc chẳng ai cần!

Nếu không có huyễn thân
Dựa vào đâu giác ngộ?
Nếu trời không bão tố
Biển lặng cũng vô hồn

Nếu chẳng có hoàng hôn
Bình minh không giá trị
Thắc mắc làm gì nhỉ
Bến nọ với bờ kia!?

Sáng lên đồi ngắm hoa
Chiều ra sông hóng gió
Tối nằm trên cọng cỏ
Ta ngắm nhìn trăng lên!
Chùa Thiên Trúc, California
4 tháng Mười hai, 2015

Nguồn: Như mây đầu núi (thơ), Hàn Long Ẩn, NXB Thế giới, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Long Ẩn » Bến nọ bờ kia