29/01/2020 12:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghèo hèn giữa chợ ai chơi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 16:28

 

Nghèo hèn giữa chợ ai chơi,
Giầu trong hang núi nhiều người hỏi thăm.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nghèo hèn giữa chợ ai chơi