02/07/2022 03:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Bá đại huynh đệ sơn cư ốc bích kỳ 1
題柏大兄弟山居屋壁其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2015 22:13

 

Nguyên tác

叔父朱門貴,
郎君玉樹高。
山居精典籍,
文雅涉風騷。
江漢終吾老,
雲林得爾曹。
哀弦繞白雪,
未與俗人操。

Phiên âm

Thúc phụ chu môn quý,
Lang quân ngọc thụ cao.
Sơn cư tinh điển tịch,
Văn nhã thiệp phong tao.
Giang Hán chung ngô lão,
Vân Lâm đắc nhĩ tào.
Ai huyền nhiễu bạch tuyết,
Vị dữ tục nhân thao.

Dịch nghĩa

Người chú thuộc dòng quý tộc,
Các anh là những cây ngọc cao.
Ở trong núi mà thông hiểu truyện xưa nay,
Tính hào hoa đạt tới mức vô cùng thanh nhã.
Nơi Giang Hán là nơi kết thúc tuổi già của tôi,
Và tại Vân Lâm, tôi được quen biết bọn các anh.
Tiếng đàn réo rắt quyện vào tuyết trăng,
Chưa từng gảy cho kẻ tục nghe.

Bản dịch của Phạm Doanh

Người chú nhà quý phái,
Các anh cây ngọc cao.
Ở núi rành kinh điển,
Lịch thiệp rõ thanh tao.
Vân Lâm, bọn anh gặp,
Giang Hán, tôi lao đao.
Đàn buồn quyện tuyết trắng,
Kẻ tục nghe được nào.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đề Bá đại huynh đệ sơn cư ốc bích kỳ 1