08/12/2022 10:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thính dạ vũ ký Lư Luân
聽夜雨寄盧綸

Tác giả: Lý Đoan - 李端

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2014 17:01

 

Nguyên tác

暮雨蕭條過風城,
霏霏颯颯重還輕。
聞君此夜東林宿,
聽得荷池幾度聲。

Phiên âm

Mộ vũ tiêu điều quá phong thành[1],
Phi phi táp táp trọng hoàn khinh.
Văn quân thử dạ đông lâm túc,
Thính đắc hà trì kỷ độ thanh.

Dịch nghĩa

Mưa đêm tê tái lướt qua kinh thành,
Lúc mạnh ào ào, khi nhẹ lất phất.
Nghe nói tối nay ông trọ ở khu rừng phía đông,
Vậy ông nghe tiếng mưa rơi trên lá sen được mấy lần?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua kinh thành mưa đêm tê tái
Lúc ào ào khi lại êm êm
Rừng đông ông trọ qua đêm
Ông nghe bao độ lá sen mưa lùa?
Lư Luân là thi nhân thời Trung Đường, bạn thơ thân thiết của Lý Đoan.

[1] Tức kinh thành Trường An, nay là thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Đoan » Thính dạ vũ ký Lư Luân