23/10/2021 12:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng hoạ sư
贈畫師

Tác giả: Trần Hiến Chương - 陳獻章

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/02/2019 20:24

 

Nguyên tác

高枕松根不記秋,
秋來春去幾時休。
山中此夢公能畫,
我有黃金贈一舟。

Phiên âm

Cao chẩm tùng căn bất ký thu,
Thu lai xuân khứ kỷ thời hưu.
Sơn trung thử mộng công năng hoạ,
Ngã hữu hoàng kim tặng nhất chu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gối cao năm tháng gốc tùng,
Xuân đi thu đến mông lung chẳng ngừng.
Mộng kia có vẽ được không,
Một thuyền vàng để tặng ông tiêu xài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hiến Chương » Tặng hoạ sư