27/05/2022 14:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người hát rong

Tác giả: Trương Thiếu Huyền - Nguyễn Văn Trường

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/01/2015 18:19

 

Nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Ông lúc nào cũng băn khoăn
Cái băn khoăn một việc chưa thành
Trong tuyệt vọng
Những bài ca dắt ông đi

Cuộc đời ông những bài ca đã biết
Khi ông ôm đàn hát lên
Người hát rong của dân tộc mình
Sông núi ngân nga nhịp chân ấm áp
Mọi người hiểu vì sao ông nổi tiếng
Nhưng ông không hiểu vì sao việc lớn của mình
                            chưa xong
Rồi một hôm ông ôm đàn ra đi...

Chúng ta hoảng hốt tìm ông, những vì sao lại khác
Những vì sao hiểu ông hơn chúng ta
Líu díu chân trời nốt nhạc...
1-4-2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Thiếu Huyền » Người hát rong