26/10/2021 23:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mắt bão

Tác giả: Ngọc Châu - Nguyễn Ngọc Châu

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2018 17:31

 

Gió mùa chỉ thổi một chiều
Gió lòng nào biết bao nhiêu phương trời
Nguồn từ đâu đấy, ai ơi
Cứ gom bão tố bắt đời cuộn xoay?
Nhưng dù giông gió ngàn ngày
Tận trong sâu thẳm, lòng này hư vô
Thoảng ngân một tiếng chuông chùa
Một câu thơ đủ bỏ bùa trần ai

Bởi em nằm giữa tim tôi
Em là mắt bão, muôn đời bình yên...
Nguồn: Thơ sáng tác và thơ dịch (nhiều tác giả), NXB Hội nhà văn, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngọc Châu » Mắt bão