18/08/2022 01:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thính đàn cầm - Hoạ Tiểu Long Nữ thi
聼彈琴-和小龍女詩

Tác giả: Châu Hải Đường - Lê Tiến Đạt

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 12/07/2021 12:19

 

Nguyên tác

蟬嘈斜暉雨氣涼;
琴操離客訴愁腸。
七弦今夜搖丘壑;
一曲何年動帝王。
流水行雲還鬱悶;
高山朗月盡悲傷。
橫空孤雁鳴殘照;
停手吁嗟憶故鄉。

Phiên âm

Thiền táo tà huy vũ khí lương;
Cầm thao li khánh tố sầu trường.
Thất huyền kim dạ dao khâu hác;
Nhất khúc hà niên động đế vương.
Lưu thuỷ hành vân hoàn uất muộn;
Cao sơn lãng nguyệt tận bi thương.
Hoành không cô nhạn minh tàn chiếu;
Đình thủ hu ta ức cố hương.

Dịch nghĩa

Ve kêu dưới ánh nắng tà hơi mưa lạnh mát;
Gảy đàn, người ly khách như ngỏ nỗi buồn lòng.
Bảy dây tối nay làm rung rinh cả nơi rừng núi;
Một khúc năm nào kinh động đến bậc quân vương.
Nước chảy mây trôi vẫn còn phiền muộn;
Núi cao trăng sáng tất thảy đau buồn.
Một cánh nhạn lẻ loi bay ngang trời kêu lên trước nắng tàn;
Dừng tay than thở nỗi nhớ quê hương cũ.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Ve kêu lạnh dưới tà huy;
Gảy đàn, ly khách thả đi muộn phiền.
Bảy dây chuyển núi rừng đêm;
Khúc xưa kinh động đến thềm quân vương.
Mây trôi nước chảy còn buồn;
Núi cao trăng sáng tận nguồn bi thương.
Nắng tàn con nhạn kêu đơn;
Dừng tay than thở cố hương nhớ về.
“Cao sơn”, “lưu thuỷ” ở hai câu 5, 6 ngoài nghĩa là núi cao, nước chảy, còn là tên một khúc cầm Cao sơn lưu thuỷ xưa.

Nguồn: Cổ vận tân phong, NXB Hội Nhà văn, 2021

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Hải Đường » Thính đàn cầm - Hoạ Tiểu Long Nữ thi