18/08/2022 02:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn khuê oán
寒閨怨

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/10/2013 10:25

 

Nguyên tác

寒月沉沉洞房靜,
真珠帘外梧桐影。
秋霜欲下手先知,
燈底裁縫剪刀冷。

Phiên âm

Hàn nguyệt trầm trầm động phòng tĩnh,
Chân châu liêm ngoại ngô đồng ảnh.
Thu sương dục há thủ tiên tri,
Đăng để tài phùng tiễn đao lãnh.

Dịch nghĩa

Mặt trăng lạnh lặn từ từ, phòng the yên tĩnh,
Bên ngoài rèm ngọc là hình ảnh cây ngô đồng.
Sương thu muốn xuống, tay là cảm nhận trước,
Vì dao kéo đang dùng dưới ánh đèn rất lạnh.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng lặn dần, phòng the im ắng
Ngoài rèm châu hiện bóng ngô đồng
Bàn tay cảm nhận thu sương
Vì cầm kéo cắt lạnh dường như băng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Hàn khuê oán