06/12/2021 10:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thượng Lưu Điền hành
上留田行

Tác giả: Tào Phi - 曹丕

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 25/04/2010 22:18

 

Nguyên tác

居世一何不同!上留田!
富人食稻與粱。上留田!
貧子食糟與糠。上留田!
貧賤亦何傷?上留田!
祿命懸在蒼天。上留田!
今爾歎息,將欲誰怨?上留田!

Phiên âm

Cư thế nhất hà bất đồng! Thượng Lưu Điền!
Phú nhân thực đạo dữ lương. Thượng Lưu Điền!
Bần tử thực tao dữ khang. Thượng Lưu Điền!
Bần tiện diệc hà thương? Thượng Lưu Điền!
Lộc mệnh huyền tại thương thiên. Thượng Lưu Điền!
Kim nhĩ thán tức, tương dục thuỳ oán? Thượng Lưu Điền!

Dịch nghĩa

Mọi người ở trên trần thế không giống nhau! Thượng Lưu Điền!
Người giàu ăn lúa gạo. Thượng Lưu Điền!
Người nghèo ăn bã rượu và cám. Thượng Lưu Điền!
Nghèo hèn có còn gì đáng thương nữa? Thượng Lưu Điền!
Phúc lộc và vận mệnh đều do trời định. Thượng Lưu Điền!
Nay người than thở, nào biết oán giận ai? Thượng Lưu Điền!

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Người đời sao chẳng thể cùng! Thượng Lưu Điền!
Người giàu ăn gạo thường thường. Thượng Lưu Điền!
Kẻ nghèo cám với trấu không. Thượng Lưu Điền!
Nghèo hèn thực đáng thương! Thượng Lưu Điền!
Mệnh vận đều ở trời xanh. Thượng Lưu Điền!
Nay người than thở, vì ai oán hận? Thượng Lưu Điền!
Thượng Lưu Điền hành là nhạc phủ cựu đề, thuộc Tương hoạ ca từ. Lời cổ nay vẫn còn hai bài nhưng đều không hoàn chỉnh, một bài chép trong Nhạc phủ quảng đề, một trong Văn tuyển. Bài này cảm khái trước sự khác biệt giữa cảnh sống giàu nghèo. Có thuyết nói Tào Phi dựa vào lời cổ để viết. Cổ kim chú chép có người sau khi cha mẹ mất không chịu nuôi dưỡng em trai, láng giềng thấy cảnh đó mà sáng tác bài nhạc phủ đó, hai nhân vật giàu và nghèo ở đây chính là hai anh em này. Thượng Lưu Điền là địa danh, trong lời bài thơ chỉ dùng làm tiếng phụ hoạ, không liên quan tới nghĩa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Phi » Thượng Lưu Điền hành