30/07/2021 00:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

056-060

Tác giả: Hà Văn Kỳ

Thể thơ: Thơ mới; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi kvh vào 01/05/2007 06:41

 

56
Nhạn lẽ bầy tìm nơi bến vắng
Gió dịu dàng gieo rắc lời thơ
Sương lam lệ đổ đôi bờ
Xanh tay níu kéo đường tơ chập chùng

57
Đường tơ dài hoa cài yếm thắm
Gió dịu dàng thổi ướt vườn mơ
Mưa rơi những hạt lệ thơ
Xanh tơ cỏ úa đợi chờ trăng lên

58
Lệ không trong mà lệ rất xanh
Gió không thanh ôi gió thật nồng
Chiều thật dài trong bàn tay ướt
Ai có về gỡi chút đau thương

59
Thu mang gió đến một chiều mơ
Hoa lạc bên song những hững hờ
Lệ xanh ngồi hỏi buồn cô quạnh
Có cánh hoa nào thả uớc mơ

60
Hoa vô thường một cánh màu xanh
Ai hái cho ai những đoạn trường
Lệ đổ mưa rơi hoa nát cánh
Chiều dài ai nhớ nhánh đau thương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Văn Kỳ » 056-060