28/02/2021 05:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tri y 2
緇衣 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 17:30

 

Nguyên tác

緇衣之好兮,
敝,予又改造兮。
適子之館兮,
還,予授子之粲兮。

Phiên âm

Tri y chi hảo hề,
Tệ dư hựu cải tạo hề.
Thích tử chi quán hề,
Hoàn dư thụ tử chi xán hề.

Dịch nghĩa

Áo đen của ngài mặc rất đẹp tốt,
Hễ rách thì chúng tôi làm cái áo khác để đổi cho ngài.
Ngài lại sắp đến quán xá,
Lúc ngài trở về, chúng tôi sẽ kính tặng một bữa cơm.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Áo đen ngài mặc đẹp xinh,
Rách thì thay thay mới tinh anh cho ngài.
Ngài sang quán xá hôm nay,
Khi về cơm đã dọn bày kính dâng.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

hảo: ý như thích nghi, thích hợp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tri y 2