23/10/2021 19:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngụ nhàn kỳ 1
寓閒其一

Tác giả: Nguyễn Đức Đạt - 阮徳達

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2016 17:38

 

Nguyên tác

松是書庵草是茵,
山泉觧渴菊醫貧。
客過欲識吾名號,
五柳先生有後身。

Phiên âm

Tùng thị thư am thảo thị nhân,
Sơn tuyền giải khát cúc y bần.
Khách qua dục thức ngô danh hiệu,
Ngũ Liễu[1] tiên sinh hữu hậu thân.

Dịch nghĩa

Tùng là phòng sách, cỏ là đệm êm
Suối giúp giải khát, cúc làm thuốc cho cảnh nghèo
Khách qua đây muốn biết tên họ của ta ư
Thì ta là hậu thân của Ngũ Liễu tiên sinh đây

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Thông là phòng sách, gối là mây
Giải khát nhờ khe, thuốc cúc này
Khách đến hỏi ta tên với hiệu
Ta rằng Ngũ Liễu hậu thân đây
Nguồn: Nghệ An toàn chí (Văn thơ xứ Nghệ thời trung đại), tập XVII, NXB Khoa học xã hội, 2013
[1] Đào Tiềm người đời Tấn, tính tình cao thượng, học rộng, giỏi văn thơ, nhà ông có trông năm cây liễu, nên lấy hiệu là Ngũ Liễu tiên sinh. Ông nhà nghèo, có ra làm huyện lệnh Bành Trạch, nhưng mới hơn được 80 ngày đã viết bài Quy khứ lai từ (Bài từ Về đi thôi) để tỏ chí mình rồi cáo quan về sống ẩn dật với thơ, rượu và cúc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đức Đạt » Ngụ nhàn kỳ 1