18/08/2022 01:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh trung đông chí ký Hà Nội chư khế
京中冬至寄河內諸契

Tác giả: Nguyễn Văn Lý

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/05/2016 08:44

 

Nguyên tác

江山千里去,
天理一陽來。
珥水重雲遠,
懷人月上梅。

Phiên âm

Giang sơn thiên lý khứ,
Thiên lý nhất dương[1] lai.
Nhĩ thuỷ[2] trùng vân viễn,
Hoài nhân nguyệt thượng mai.

Dịch nghĩa

Đã đi cách xa ngàn dặm non sông
Theo quy luật trời đất khí dương bắt đầu sinh
Nơi sông Nhĩ trập trùng mây đã xa xôi
Nhớ người như bóng trăng trên cành mai

Bản dịch của Nguyễn Văn Thiệu

Núi sông xa ngàn dặm
Đông chí, theo tiết trời
Sông Nhĩ mây lớp lớp
Nhớ người trăng chiếu mai
Tiết Đông chí (thường vào tháng 11 ÂL) là một trong 24 tiết trong năm, hôm ấy bắc bán cầu ngày ngắn nhất, theo cách tính của âm lịch thì lúc này âm cực thịnh và duơng bắt đầu sinh, nên có một dương (nhất dương).

Nguồn: Tuyển tập thơ văn Chí Đình Nguyễn Văn Lý (1795-1868), Nhiều người dịch, NXB Khoa học xã hội, 2013
[1] Theo Kinh dịch chép thì "Đông chí nhất dương sinh", tiết Đông chí ứng với quẻ Phục, quẻ này có 5 hào âm, chỉ có một hào dương ở dưới (vị trí sơ cửu), báo hiệu khí dương bắt đầu trở lại.
[2] Tức sông Hồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Lý » Kinh trung đông chí ký Hà Nội chư khế