13/08/2020 04:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách trung tạp cảm kỳ 11

Tác giả: Ngô Nhân Tĩnh - 吳仁靜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2018 10:44

 

Phiên âm

Ái nguyệt vị quan môn,
Lân hoa biệt viễn thôn.
Hải sầu ngư hữu lệ,
Sơn hận điểu năng ngôn.
Bất tận Trang Chu[1] mộng,
Vô biên Thục đế[2] hồn.
Vị thuỳ xuân tịch mịch,
Ức nhĩ dạ ôn tồn.

Dịch nghĩa

Yêu trăng chưa đóng cửa,
Thương hoa biệt thôn xa.
Biển sầu cá có lệ,
Núi hận chim biết nói.
Bất tận, mộng Trang Chu,
Vô biên, hồn Thục đế.
Vì ai mà xuân tịch mịch,
Nhớ nàng trong đêm ôn tồn.

Bản dịch của Hoài Anh

Yêu trăng cửa chửa cài then,
Thương hoa đành biệt thôn miền xa khơi.
Biển sầu cá có lệ rơi,
Núi hờn chim biết cất lời nói năng.
Bất tận là mộng thầy Trang,
Vô biên, hồn Thục đế loang máu hờn.
Vì ai quạnh quẽ xuân buồn,
Nhớ nàng thủ thỉ ôn tồn trong đêm.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006
[1] Tức Trang Tử (369-286 TrCN), là người có tài học rộng, vang danh thiên hạ.
[2] Vua nước Thục tên là Đỗ Vũ, theo truyền thuyết ông mất nước nên khi chết hồn hoá làm chim quyên, ở ta hay gọi là con cuốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Nhân Tĩnh » Khách trung tạp cảm kỳ 11