27/05/2024 12:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài hát người lớn

Tác giả: Trần Dần - Trần Văn Dần

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thái Linh vào 22/02/2008 18:46

 

Đi chơi! đi chơi!
Đầu trọc bình vôi
Hai tay hai hòn sỏi
Đi chơi! đi chơi!
Hai tay hai hòn sỏi
Đầu trọc bình vôi...

Đi chơi! đi chơi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Dần » Bài hát người lớn