29/05/2022 14:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đinh phế đế

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 20/08/2011 21:28

 

Đinh Tuệ thay cha làm vua
Mới vừa sáu tuổi ấu thơ biết gì
Tống quân lại động biên thuỳ
Tôn Lê Hoàn – diện chỉ huy trong ngoài
Hoàng bào trao lại Hoàn ngay
Nước non lỡ mất, thì ngai sao còn

Nhà Đinh mười hai năm tròn
Lại nghe biên ải dập dồn chiến công
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Đinh phế đế