04/12/2021 12:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật đồng Khương Như Nông, Vương Tây Tiều, Trình Mục Thiến chư quân đăng Tuệ Quang các
九日同姜如農王西樵程穆倩諸君登慧光閣

Tác giả: Tống Uyển - 宋琬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2019 21:53

 

Nguyên tác

塞鴻猶未到蕪城,
載酒登樓雨乍晴。
山色淺深隨夕照,
江流日夜變秋聲。
上方鐘磬疏林滿,
十里笙歌畫舫明。
空負黃花羞短鬢,
寒衣三浣客心驚。

Phiên âm

Tái hồng do vị đáo Vu thành[1],
Tải tửu đăng lâu vũ sạ tình.
Sơn sắc thiển thâm tuỳ tịch chiếu,
Giang lưu nhật dạ biến thu thanh.
Thượng phương chung khánh sơ lâm mãn,
Thập lý sinh ca hoạ phảng[2] minh.
Không phụ hoàng hoa tu đoản phát[3],
Hàn y tam cán[4] khách tâm kinh.

Dịch nghĩa

Chim hồng biên tái còn chưa đến thành Vu
Đem rượu lên lầu chợt tạnh mưa
Sắc núi đậm nhạt tuỳ ánh chiều chiếu
Sông trôi ngày đêm khắp thành tiếng thu
Tiếng chuông khánh trên đồi rừng thưa xa
Mười dặm đàn ca trông thấy thuyền về rõ ràng
Để uổng cúc vàng e vì tóc ngắn
Áo mỏng ngày giặt ba lần khiến lòng khách lo âu

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Tái hồng còn chửa đến thành Vu
Chợt tạnh mưa đem rượu thượng lầu
Đậm nhạt núi tuỳ mầu nằng chiếu
Ngày đêm sông chảy tiếng thu reo
Thượng phương chuông khánh rừng thưa lá
Mười dặm đàn ca phảng rõ mầu
Để phụ cúc vàng e ngắn tóc
Áo đơn ba giặt khách lo âu
Tuệ Quang các là một lầu ở Dương Châu, nay không còn. Khương Như Nông, Vương Tây Tiều, Trình Mục Thiến đều là bạn của tác giả. Như Nông là tự của Khương Thái, tiến sĩ năm Sùng Trinh nhà Minh, làm Lễ khoa cấp sự trung, khi Minh mất, cắt tóc đi tu. Tây Tiều là hiệu của Vương Sĩ Lộc, tự Tử Để, tiến sĩ năm Thuận Trị nhà Thanh, làm Khảo công viên ngoại lang bộ Lại, làm thơ, cùng với em là Sĩ Hộ, Sĩ Trinh được gọi là Tam Vương. Mục Thiến là tự của Trình Thuý, hiệu Cấu Khu, Minh chư sinh, làm thơ vẽ đẹp.

[1] Tức Dương Châu, xưa là thành Quảng Lăng, do Ngô vương Lưu Tỵ xây. Cánh Lăng Vương nhà Tống đời Nam triều, Lưu Diên giữ thành Quảng Lăng làm phản, quân thua thân chết thành ấp hoang vu. Bão Chiếu làm bài Vu thành phú để châm biếm nên có tên.
[2] Loại du thuyền. Dương Châu là nơi buôn bán sầm uất, loại du thuyền này đi lại như mắc cửi.
[3] Khương Như Nông cắt tóc đi tu, nên không thể về với màu cúc vàng như Đào Tiềm được.
[4] Theo chế độ Đường, quan lại 10 ngày nghỉ một để tắm giặt, nên hàng tháng có ba lần. Sang nhà Minh vẫn có chế độ này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Uyển » Cửu nhật đồng Khương Như Nông, Vương Tây Tiều, Trình Mục Thiến chư quân đăng Tuệ Quang các