06/07/2020 17:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thà rằng biệt tịch chi đồ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2019 06:54

 

Thà rằng biệt tịch chi đồ,
Càng trông thấy cảnh, thầy chùa càng thương.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thà rằng biệt tịch chi đồ