29/09/2020 03:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân vịnh
春詠

Tác giả: Ngô Quân - 吳均

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi Mặc Am vào 17/03/2019 23:46

 

Nguyên tác

春從何處來,
拂衣復驚梅。
雲障青瑣闥,
風吹承露臺。
美人隔千里,
羅幃閉不開。
無由得共語,
空對相思杯。

Phiên âm

Xuân tùng hà xứ lai,
Phất y phục kinh mai.
Vân chướng thanh toả thát,
Phong xuy thừa lộ đài.
Mỹ nhân cách thiên lý,
La vi bế bất khai.
Vô do đắc cộng ngữ,
Không đối tương tư bôi.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Xuân từ đâu đến vậy?
Phất áo giỡn cành mai
Mây biếc chèn khung cửa
Gió thổi tạt sương đài
Người đẹp xa muôn dặm
Màn che khéo phủ hoài
Tâm tình sao thổ lộ?
Tương tư nói với ai?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân » Xuân vịnh