01/10/2020 09:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưng còng

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 01/07/2013 08:44

 

Cây chuối còng lưng cõng
Đàn con ôm thành buồng
Uốn thân câu bông lúa
Cõng hạt thóc từ đồng.

Tre cong người che chở
Ấm lòng búp măng non
Giả bà còng đi chợ
Bé đấm lưng cười giòn...
1-7-2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Lưng còng