22/07/2024 15:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Khuê phụ thán kỳ 05

Tác giả: Thành Thái hoàng đế - 成泰皇帝

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 07:50

 

Cang thường ai kẻ nặng hai vai.
Quanh quẩn bây giờ biết hỏi ai?
Cảnh ấy tình này thêm xót dạ,
Trời kia đất nọ hỡi bưng tai.
Đã không non nước gom về một,
Lại khiến gương đồng phải bẻ hai.
Dâu bể đa đoan thôi hết nói,
Ôm lòng thương xót thở than dài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thành Thái hoàng đế » Hoạ Khuê phụ thán kỳ 05