13/04/2021 17:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng trong hương

Tác giả: Bích Khê - Lê Quang Lương

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 17:37

 

Nửa cánh giang hồ bạc nhớ thương
Đêm nay buồn lắm! gục bên giường...
Ngoài ly Lý Bạch trời như mộng,
Sau khói phù dung mộng cố hương.
Thì mộng: Xuân Hương nường đã đến
Thưa cô, dáng nguyệt tuyết còn vương.
Tỉnh ra thì thấy mình trong mộng,
Nửa mảnh trăng treo một mảnh buồn!
Bản in của Nghĩa Bình (1988), bài này có tên là Mộng Xuân Hương, và câu thứ nhất là “Nửa cánh giang hồ bạt nhớ thương”.

Nguồn:
1. Thơ mới (1932-1945) - Tác giả và tác phẩm, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 1999
2. Kiều Văn, Thơ Bích Khê, NXB Đồng Nai, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bích Khê » Mộng trong hương