20/07/2024 22:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống biệt
送別

Tác giả: Trần Tử Lương - 陳子良

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/06/2014 08:46

 

Nguyên tác

落葉聚還散,
征禽去不歸。
以我窮途泣,
沾君出塞衣。

Phiên âm

Lạc diệp tụ hoàn tán,
Chinh cầm khứ bất quy.
Dĩ ngã cùng đồ khấp,
Triêm quân xuất tái y.

Dịch nghĩa

Lá mới rụng tụ ở gốc, rồi gió thổi tản đi bốn phương,
Chim phương xa bay qua sẽ không trở lại.
Cùng tôi đã tới cuối đường rồi,
Nước mắt làm ướt áo ra quan ải của ông.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lá mới rụng tụ rồi lại tản
Chim phương xa bay ngán quay về
Cùng tôi tới cuối đường đê
Lệ rơi ướt áo ông đi ải ngoài

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Lương » Tống biệt