19/07/2024 17:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống hữu Bắc sứ kỳ 1
送友北使其一

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2020 06:59

 

Nguyên tác

皇華盛選賦周詢,
乃眷星軺屬舊人。
玉帛虔將蒲阪北,
煙波飽閱洞庭春。
應酬正妙經權酌,
接際專宜禮度馴。
靡 古此懷留簡注,
歸軿載錫寵光新。

Phiên âm

Hoàng hoa[1] thịnh tuyển phú “Chu tuân”,
Nãi quyến tinh diêu[2] thuộc cựu nhân.
Ngọc bạch kiền tương Bồ Bản[3] bắc,
Yên ba bão duyệt Động Đình[4] xuân.
Ứng thù chính diệu kinh quyền chước,
Tiếp tế chuyên nghi lễ độ tuần.
Ma cổ thử hoài lưu giản chú,
Quy bình tái tích sủng quang tân.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Hoàng hoa sứ mệnh mới trao tay,
Ngó cỗ xe là bạn trước đây.
Bồ Bản đắc dâng sân ngọc lụa,
Động Đình xuân ngắm cảnh hồ mây.
Kinh quyền vận dụng đua tài khéo,
Lễ độ điều hoà tỏ chước hay.
Cất nhắc hẳn nhờ trên nghĩ ngợi,
Xe quay sau đó móc mưa đầy.
[1] Tên bài trong Kinh thi, nói về việc đi sứ, trong đó có câu “Chu viên tư tuân” (Thăm hỏi khắp mọi người trong nước đó).
[2] Tên sao, chỉ xe của sứ giả.
[3] Địa danh cổ, kinh đô Đế Thuấn, nay thuộc huyện Thuỷ Tế, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Bắc Bồ Bản chỉ Yên Kinh, kinh đô nhà Thanh khi đó.
[4] Hồ ở Hà Nam, Trung Quốc, có nhiều cảnh đẹp, khi đi sứ thường phải qua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Tống hữu Bắc sứ kỳ 1