16/09/2021 18:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Núi Sóc ai đắp nên cao

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/10/2020 01:00

 

Núi Sóc ai đắp nên cao,
Ngã ba Sà[1] sông ấy ai đào mà sâu?
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Nơi hợp lưu sông Cà Lồ vào sông Cầu. Đoạn sông Cầu ở đây còn gọi là sông Nguyệt Đức.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Núi Sóc ai đắp nên cao