07/07/2022 14:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đánh trận giả

Tác giả: Định Hải - Nguyễn Biểu

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vu Pham Ha vào 20/12/2021 20:55

 

Trận đánh đã bắt đầu
Quân ta ào lên trước
Một tên giặc ngã nhào
“Chết” rồi không dậy được!

“Chết” là không nhúc nhích
Sao nó cứ lồm cồm?
Tính ăn gian chẳng thích
Chơi thật thà vui hơn.

Thằng giặc cuống cả chân
Nhăn nhó kêu rối rít”
- Đồng ý là tao “chết”
Nhưng đây… tổ kiến vàng!
Nguồn:
1. SGK Tiếng Việt 5 (tập 2), NXB Giáo dục Việt Nam, 2014
2. Định Hải, Phan Duy Đồng, Trần Mạnh Hảo, Một mái nhà chung, NXB Kim Đồng, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Định Hải » Đánh trận giả