15/08/2020 04:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh ngồi bậc lở anh câu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 16:06

 

Anh ngồi bậc lở anh câu,
Khen ai khéo mách, cá sầu chẳng ăn.
Khảo dị:
Anh ngồi vực lở quăng câu,
Khen ai xui giục con cá sầu không ăn.
Con cá không ăn câu anh con cá dại,
Con cá ăn câu anh thì có ngãi có nhân.
Anh ngồi vực lở quăng câu,
Khen ai xúi giục con cá sầu không ăn.
Con cá không ăn câu con cá dại,
Con cá ăn câu anh thì có ngãi có nhân.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh ngồi bậc lở anh câu