21/03/2023 09:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lên núi Dục Thuý bài 3

Tác giả: Đặng Vũ Trợ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2020 21:03

 

Núi cao sao khéo dựng lâu đài,
Một bức thiên nhiên cảnh tuyệt vời.
Khóm cúc còn xanh hoa vẫn nở,
Nước non chờ đợi mặt làng chơi.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Vũ Trợ » Lên núi Dục Thuý bài 3