27/10/2020 14:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người làng

Tác giả: Đoàn Văn Cừ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2014 20:59

 

Đàn ông đầu đội nón nồi rang
Đứng đón bừa thuê ở cổng làng
Mùa rét khăn nâu trùm kín cổ
Áo buồm[1] che đón trận mưa sương

Đàn bà dệt vải ánh trăng hè
Tiếng "kẽo kẹt" đưa mãi tới khuya
Xuân ấm trời xanh làng mở đám
Khuyên vàng, yếm thắm nhởn nhơ khoe

Con trẻ chăn trâu khắp cánh đồng
Chiều về gánh cỏ hát vang sông
Mỗi mùa chúng được dăm thùng thóc
Cặp áo quần nâu chủ trả công
1943

Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013
[1] Áo cói mặc chui đầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Văn Cừ » Người làng