13/04/2021 07:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Lễ công từ
題禮公祠

Tác giả: Lâm Tấn - 林晉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/06/2019 15:08

 

Nguyên tác

白草凄凄古塞塵,
荒城惟見野花新。
天將事業歸前代,
地以山河屬後人。
風雨未灰征戰骨,
子孫長托亂離身。
平生一滴尋常淚,
不哭中臣哭亂臣。

Phiên âm

Bạch thảo thê thê cổ tái trần,
Hoang thành duy kiến dã hoa tân.
Thiên tương sự nghiệp quy tiền đại,
Địa dĩ sơn hà chúc hậu nhân.
Phong vũ vị khôi chinh chiến cốt,
Tử tôn trường thác loạn ly thân.
Bình sinh nhất trích tầm thường lệ,
Bất khốc trung thần khốc loạn thần.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Ải xưa quạnh quẽ cỏ vương sầu,
Hoa dại thành hoang xót thắm màu.
Công nghiệp trời đem trao lớp trước,
Non sông đất lấy gởi người sau.
Gió mưa chưa rã xương chinh chiến,
Con cháu đà vương kiếp dãi dầu.
Than khóc loạn thần làm bại nước,
Trung thần đâu phải khóc thương nhau.
Bài thơ này viết đề trên tường đền thờ Lễ công Nguyễn Hữu Cảnh tại Biên Hoà sau khi Tây Sơn cướp phá Cù Lao phố, sau được in trong Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức và Đại Nam nhất thống chí.

Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Tấn » Đề Lễ công từ