12/08/2020 20:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bất mị tuyệt cú
不寐絕句

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/02/2018 19:56

 

Nguyên tác

淡茗殘香夜四更,
衰年見事易關情。
燈花豆人照無寐,
臥聽蝤蠐蝕木聲。

Phiên âm

Đạm mính tàn hương dạ tứ canh,
Suy niên kiến sự dị quan tình.
Đăng hoa đậu nhân chiếu vô mị,
Ngoạ thính tù tề thực mộc thanh.

Dịch nghĩa

Trà nhạt hương tàn, đêm sang canh tư
Tuổi suy yếu, thấy việc lòng dễ dính bận
Hoa đèn (như) hình người bằng hạt đậu chiếu vào (mình) không ngủ được
Nằm nghe tiếng mọt nghiến gỗ

Bản dịch của Lương An

Canh tư, trà nhạt, sợi hương chìm
Thấy việc, già suy, dạ khó yên
Hạt sáng hoa đèn soi chẳng ngủ
Nằm nghe tiếng mọt nghiến trong đêm
Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Bất mị tuyệt cú