12/06/2023 03:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây giang nguyệt - Đan Dương Hồ
西江月-丹陽湖

Tác giả: Trương Hiếu Tường - 張孝祥

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 01:43

 

Nguyên tác

問訊湖邊春色,
重來又是三年。
東風吹我過湖船,
楊柳絲絲拂面。

世路如今已慣,
此心到處悠然。
寒光亭下水連天,
飛起沙鷗一片。

Phiên âm

Vấn tấn hồ biên xuân sắc,
Trùng lai hựu thị tam niên.
Đông phong xuy ngã quá hồ thuyền,
Dương liễu ty ty phất diện.

Thế lộ như kim dĩ quán,
Thử tâm đáo xứ du nhiên.
Hàn Quang[1] đình hạ thuỷ liên thiên,
Phi khởi sa âu nhất phiến.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Ướm hỏi bên hồ xuân sắc
Trở về lại đã ba niên
Gió đông thuyền thổi quá hồ biên
Tơ liễu buông mành quyến luyến

Thế sự bằng nay đã rõ
Lòng này đâu cũng du nhiên
Hàn quang đứng ngó nước mây liền
Bay vút bạch âu một phiên
Hồ Đan Dương nay ở tỉnh An Huy, là thuỷ đạo giữa Nam Kinh và Nghi Thành. Bài từ này theo chỗ thổ lộ tâm trí bàng bạc, có thể thấy rõ tâm sự của thi nhân chứa đọng một nỗi đau về thời đại. Phần trên tả cảnh, cảnh vật y như cũ, mà tưởng đến thời gian đi mau. Nhìn thấy cảnh sắc bên hồ, biết rằng nhân sự đổi thay, song gió xuân tơ liễu vẫn đa tình như cũ, tâm hoài tuy là điềm đạm như thế, song bản thân thi nhân thì cuộc sống rất khảm kha và biến hoá. Phần dưới toàn là tự mình cảm thấy. "Thế lộ" kể cả đường hoạn hộ thăng trầm, và đường đời ấm lạnh đã quen, cho nên lòng này ở nơi nào, lúc nào, cũng du nhiên. Song kỳ thực vị tất đã du nhiên được. Hai câu cuối tả cảnh, từ hải âu liên tưởng tới mình đã ngán thân phù trầm lại hy vọng ngao du như hải âu, mâu thuẫn trùng điệp, mà ký thác vào bức tranh mỹ lệ như thế, không thể không tăng thêm cảm khái.
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Đình nay ở tỉnh Giang Tô, lại Lật Dương bên trong chùa Tam Tháp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hiếu Tường » Tây giang nguyệt - Đan Dương Hồ