10/02/2023 00:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồng lâu mộng dẫn tử
紅樓夢引子

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2005 23:18

 

Nguyên tác

開辟鴻蒙,誰為情種?
都只為風月情濃。
奈何天,傷懷日,
寂寥時,試遣愚衷:
因此上,演出這悲金悼玉的《紅樓》夢。

Phiên âm

Khai tịch hồng mông, thùy vi tình chủng?
Đô chỉ vị phong nguyệt tình nùng
Nại hà thiên, thương hoài nhật,
Tịch liêu thì, thí khiển ngu trung
Nhân thử thượng, diễn xuất giá bi kim điệu ngọc "Hồng lâu" mộng.

Dịch nghĩa

Khai mở lúc mịt mùng, ai là giống tình?
Đều chỉ bởi gió trăng tình nồng đượm
Nài sao bởi trời, trong những ngày thương nhớ
Những lúc vắng vẻ, thử giải nỗi ngu si khờ dại
Nhân trên đây, diễn ra vở "Giấc mộng lầu hồng" để thương vàng tiếc ngọc.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Mịt mùng khi mới mở toang,
Giống tình ai đã chịu mang vào mình
Chỉ vì tình lại gặp tình,
Gió trăng nồng đượm không đành xa nhau
Khi vắng vẻ, lúc buồn rầu
Thua trời nên dãi mối sầu thơ ngây
Mộng hồng lâu diễn khúc này
Thương vàng tiếc ngọc tỏ bày nỗi riêng!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Hồng lâu mộng dẫn tử