22/05/2022 21:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bên trong
En

Tác giả: Vicente Huidobro

Nước: Chilê
Đăng bởi hongha83 vào 18/10/2018 08:31

 

Nguyên tác

El corazón del pájaro
El corazón que brilla en el pájaro
El corazón de la noche
La noche del pájaro
El pájaro del corazón de la noche

Si la noche cantara en el pájaro
En el pájaro olvidado en el cielo
El cielo perdido en la noche
Te diría lo que hay en el corazón que bulle en el pájaro

La noche perdida en el cielo
El cielo perdido en el pájaro
El pájaro perdido en el olvido del pájaro
La noche perdida en la noche
El cielo perdido en el cielo

Pero el corazón es el corazón del corazón
Y habla por la boca del corazón

Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Trái tim của chim
Trái tim ấy rực rỡ
Trái tim của đêm
Đêm thuộc về chim
Chim là trái tim của đêm
Nếu đêm ca hát trong chim
Chim bị bỏ quên trên bầu trời
Bầu trời bị lạc mất trong đêm
Tôi sẽ nói cho bạn biết
Cái gì đang sáng lên trong tim của chim

Đêm lạc lối trong bầu trời
Bầu trời lạc lối trong chim
Chim lạc lối trong sự lãng quên của chim
Đêm lạc lối trong đêm
Bầu trời lạc lối trong bầu trời

Nhưng trái tim vẫn là tâm điểm của trái tim
Và phát thành lời do miệng của trái tim
Nguồn: Thơ tình song ngữ, Liễu Nga Đoan, NXB Trẻ, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vicente Huidobro » Bên trong