21/01/2022 03:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm cuối cùng (01)
La Dernière Nuit (I)

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2018 07:49

 

Nguyên tác

Ce petit monde meurtrier
Est orienté vers l’innocent
Lui ôte le pain de la bouche
Et donne sa maison au feu
Lui prend sa veste et ses souliers
Lui prend son temps et ses enfants

Ce petit monde meurtrier
Confond les morts et les vivants
Blanchit la boue gracie les traîtres
Transforme la parole en bruit

Merci minuit douze fusils
Rendent la paix à l’innocent
Et c’est aux foules d’enterrer
Sa chair sanglante et son ciel noir
Et c’est aux foules de comprendre
La faiblesse des meurtriers.

Bản dịch của Hoàng Minh Châu

Thế giới nhỏ chết chóc
Nhằm vào kẻ ngây thơ
Giật bánh trên miệng họ
Và châm lửa đốt nhà
Vơ áo quần dày dép
Cướp giờ giấc, trẻ con

Thế giới nhỏ chết chóc
Lẫn kẻ khuất người còn
Bôi trắng cả màu bùn
Vuốt ve loài phản bội
Biến thành điều đồn thổi
Từng lời chúng hứa suông

Cảm ơn súng nửa đêm
Trả hoà bình cho bạn
Cho đám đông dân chúng
Lấp máu đỏ trời đen
Và cho dân chúng hiểu
Lũ giết người yếu hèn
Nguồn: Hương sắc bốn phương (thơ song ngữ), Nhiều tác giả, CLB Thơ dịch Hà Nội, NXB Hội nhà văn, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » Đêm cuối cùng (01)