20/09/2020 13:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ác Quỷ - Phần 1 (VII)
Демон - Часть 1 (VII)

Tác giả: Mikhail Lermontov - Михаил Лермонтов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2009 05:13

 

Nguyên tác

Клянусь полночною звездой,
Лучом заката и востока,
Властитель Персии златой
И ни единый царь земной
Не целовал такого ока;
Гарема брызжущий фонтан
Ни разу жаркою порою
Своей жемчужною росою
Не омывал подобный стан!
Еще ничья рука земная,
По милому челу  блуждая,
Таких волос не расплела;
Стех пор как мир лишился рая,
Клянусь, красавица такая
Под солнцем юга не цвела.

Bản dịch của Đức Mẫn

Tôi xin thề trước sao đêm nghiêm lạnh
Trước bình minh hồng, trước chiều cô quạnh
Rằng vua Ba Tư vàng bạc chảy ròng
Các đấng khanh hầu, các bậc quân vương
Chưa ai được hôn lên đôi mắt ấy
Vòi lệ đài ngày qua ngày xối chảy
Nước như sương, như bạch ngọc tuôn trào
Cũng chưa từng một buổi nắng nôi nào
Được tắm rửa một thân hình như vậy
Và mái tóc như nhung, như suối ấy
Chưa tay ai được chạm đến bao giờ
Tôi thề rằng tự những buổi hoang sơ
Dưới trời Nam chưa bao giờ có thể
Có một người đẹp huy hoàng đến thế
Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp, NXB Văn học, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Lermontov » Ác Quỷ - Phần 1 (VII)