16/06/2024 13:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Có một bầu trời khác...”
“There is another sky...”

Tác giả: Emily Dickinson

Nước: Mỹ
Đăng bởi estrange vào 30/08/2008 01:34

 

Nguyên tác

There is another sky,
Ever serene and fair,
And there is another sunshine,
Though it be darkness there;

Never mind faded forests, Austin[1],
Never mind silent fields -
Here is a little forest,
Whose leaf is ever green;

Here is a brighter garden,
Where not a frost has been;
In its unfading flowers
I hear the bright bee hum:
Prithee, my brother,
Into my garden come!

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Có một bầu trời khác
Nơi mãi mãi thanh bình, trong sáng,
Có ánh mặt trời khác,
Dù nơi đấy là bóng tối;

Đừng e ngại rừng u tối, anh Austin*,
Đừng e ngại cánh đồng câm lặng—
Nơi đây có cánh rừng nhỏ,
Nơi chiếc lá mãi mãi tươi xanh;

Nơi đây có khu vườn sáng sủa,
Chưa từng vương dù một cơn sương giá;
Trong những bông hoa không bao giờ tàn úa
Em nghe tiếng vo ve của những chú ong:
Ôi, anh trai của em,
Anh đến vườn em nhé!
*Austin: Anh trai của Emily Dickinson.
[1] Anh trai của Emily.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Emily Dickinson » “Có một bầu trời khác...”