01/02/2023 11:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Cát tơi xốp ngập sâu tận gối...”
“Песок сыпучий по колени...”

Tác giả: Fyodor Tyutchev - Фёдор Тютчев

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2009 02:21

 

Nguyên tác

Песок сыпучий по колени...
Мы едем — поздно — меркнет день,
И сосен, по дороге, тени
Уже в одну слилися тень.
Черней и чаще бор глубокий —
Какие грустные места!
Ночь хмурая, как зверь стоокий,
Глядит из каждого куста!

Bản dịch của Thuý Toàn

Cát tơi xốp ngập sâu tận gối...
Xe ta đi - chiều tối - ngày tàn
Những bóng tùng san sát bên đường
Giờ đã tan nhoà thành một bóng
Rừng thăm thẳm dầy thêm, tối thẫm
Ôi miền quê sao những não nề!
Càu cạu đêm như con thú hầm hè
Giương ngàn mắt ngó ra từ cây bụi!
Tháng 10 năm 1830
Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Fyodor Tyutchev » “Cát tơi xốp ngập sâu tận gối...”