27/11/2022 09:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn thực dạ
寒食夜

Tác giả: Thôi Đạo Dung - 崔道融

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/07/2014 08:15

 

Nguyên tác

滿地梨花白,
風吹碎月明。
大家寒食夜,
獨貯望鄉情。

Phiên âm

Mãn địa lê hoa bạch,
Phong xuy toái nguyệt minh.
Đại gia hàn thực dạ,
Độc trữ vọng hương tình.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hoa lê trắng rụng đầy mặt đất
Bóng trăng thanh gió thổi lung linh
Toàn gia họp vui đêm hàn thực
Lòng nhớ quê chất chứa một mình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Đạo Dung » Hàn thực dạ