05/02/2023 07:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 4
恭擬嘉成殿天花帖子七首其四

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:14

 

Nguyên tác

衡總雍容式母儀,
仙臺春度日舒遲。
三清樂事人稀識,
翠節紅旗陟降時。

Phiên âm

Hành tổng ung dung thức mẫu nghi,
Tiên đài xuân độ nhật thư trì.
Tam Thanh lạc sự nhân hi thức,
Thuý tiết hồng kỳ trắc giáng thì.

Dịch nghĩa

Cân nhắc tất cả đều ung dung là dạng thức bậc mẫu nghi,
Thời thiết xuân ở đài tiên, ngày giờ thư thái chậm rãi.
Chuyện vui ở Tam Thanh ít người biết,
Đây là lúc thăng giáng của cờ đỏ và phù tiết màu cánh chả.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Phong độ ung dung bậc mẫu nghi,
Đài tiên thư thái đượm xuân thì.
Tam Thanh trời đạo, ai người biết,
Lên xuống oai nghiêm rực sắc cờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 4