02/07/2022 02:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên trì
天池

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/03/2014 12:57

 

Nguyên tác

天池馬不到,
嵐壁鳥才通。
百頃青雲杪,
層波白石中。
鬱紆騰秀氣,
蕭瑟浸寒空。
直對巫山出,
兼疑夏禹功。
魚龍開闢有,
菱芡古今同。
聞道奔雷黑,
初看浴日紅。
飄零神女雨,
斷續楚王風。
欲問支機石,
如臨獻寶宮。
九秋驚雁序,
萬里狎漁翁。
更是無人處,
誅茅任薄躬。

Phiên âm

Thiên trì mã bất đáo,
Lam bích điểu tài thông.
Bách khoảnh thanh vân diểu,
Tằng ba bạch thạch trung.
Uất hu đằng tú khí,
Tiêu sắt tẩm hàn không.
Trực đối Vu sơn xuất,
Kiêm nghi Hạ Vũ công.
Ngư long khai tịch hữu,
Lăng khiếm cổ kim đồng.
Văn đạo bôn lôi hắc,
Sơ khán dục nhật hồng.
Phiêu linh Thần Nữ vũ,
Đoạn tục Sở vương phong.
Dục vấn chi cơ thạch,
Như lâm hiến bảo cung.
Cửu thu kinh nhạn tự,
Vạn lý hiệp ngư ông.
Cánh thị vô nhân xứ,
Tru mao nhậm bạc cung.

Dịch nghĩa

Ao trời ngựa không tới được,
Vách đá chim khó qua nổi.
Trăm mảng mây xanh mỏng,
Đá trắng trong tầng sóng.
Khí thiêng tụ lại bay lên,
Bàng bạc khoảng không lạnh.
Giáp mặt núi Vu mà đi ra,
Liệu đó là công của vua Hạ Vũ?
Có cá rồng mở màn,
Hoa súng hoa sen xưa nay giống nhau.
Mở đường sấm động tối đen,
Sau đó mới thấy mặt trời đỏ loé ra.
Mưa Thần Nữ lắc rắc,
Gió vua Sở tiếp theo.
Muốn hỏi hòn đá giặt,
Như tới được cung dâng ngọc.
Chín thu làm đàn nhạn sợ,
Vạn dặm quen đối với ông chài.
Đây chính là cảnh không có người ở,
Phát cỏ lấy chỗ gửi thân tàn.

Bản dịch của Nhượng Tống

Nước ao trời, ngựa nào uống nổi?
Vách đá, chim len lỏi được chăng?
Mây xanh, đá trắng mấy từng
Sóng cồn trăm mẫu ngất lưng chừng trời
Trời lạnh ngắt, ngâm dài đáy nước
Nước bốc lên man mác khí thiêng
Non Vu trước mặt đứng nghiêng
Hẳn tay vua Vũ bày riêng cảnh này
Hay sẵn có từ ngày Bàn Cổ?
Có cá, rồng lại có súng, sen
Cơn mây sấm kéo tối đen
Canh tư thấy mặt trời lên đỏ hồng
Gió vua Sở đùng đùng thổi tới
Mưa gái Thần phơi phới sa mau
Đá kê khung cửi nàng Ngâu
Cung Long Vương phải ở đâu chốn này?
Chín thu muộn tủi bầy hồng nhạn
Muôn dặm xa kết bạn ngư tiều
Không người này cảnh cheo leo
Đốt tranh ta muốn ở liều quanh đây
(Năm 766)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thiên trì