06/12/2021 21:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ra khỏi nhà
門を出れば

Tác giả: Yosa Buson - 與謝蕪村

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Hồng Tiệm vào 21/10/2018 13:39

 

Nguyên tác

門を出れば
我も行人
秋のくれ

Bản dịch của Đông A

Ra khỏi nhà
tôi cũng là du khách
chiều thu
Phiên âm:
Mon wo izureba
ware mo yuku hito
aki no kure

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yosa Buson » Ra khỏi nhà