28/09/2021 20:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài cựu
懷舊

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 15:00

 

Nguyên tác

地下蘇司業,
情親獨有君。
那因喪亂後,
便有死生分。
老罷知明鏡,
悲來望白雲。
自從失詞伯,
不復更論文。

Phiên âm

Địa hạ Tô tư nghiệp[1],
Tình thân độc hữu quân.
Na nhân táng loạn hậu,
Tiện hữu tử sinh phân.
Lão bãi tri minh kính[2],
Bi lai vọng bạch vân[3].
Tự tòng thất từ bá,
Bất phục cánh luận văn.

Dịch nghĩa

Quan tư nghiệp họ Tô ở dưới đất,
Tình thân chỉ có một ông thôi.
Nhân vì sau khi loạn lạc,
Nên mới bị sống chết cách biệt.
Già thì thôi biết gương sáng,
Sầu đến ngắm mây trắng.
Từ ngày mất người rành văn,
Chẳng còn ai để bàn về văn chương nữa.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tô tư nghiệp dưới đất,
Thân tình chỉ có ông.
Cũng bởi sau loạn lạc,
Sống chết mới không cùng.
Già thôi gương sáng biết,
Sầu tới, mây trắng trông.
Người tài từ buổi khuất,
Hết bàn chuyện văn chương.
(Năm 764)

[1] Tô Đoan, hiệu Nguyên Minh đã qua đời.
[2] Không cần soi gương nữa.
[3] Ngóng về quê cũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hoài cựu