03/07/2022 18:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Hãy sống không phải trong không gian mà trong thời gian”
“Живите не в пространстве, а во времени”

Tác giả: Andrey Voznhesenski - Андрей Вознесенский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 23/12/2012 17:55

 

Nguyên tác

Живите не в пространстве, а во времени,
Минутные деревья вам доверены,
Владейте не лесами, а часами,
Живите под минутными домами,

И плечи вместо соболя кому-то
Закутайте в бесценную минуту.

Какое несимметричное время!
Последние минуты — короче,
Последняя разлука — длиннее...
Килограммы сыграют в коробочку.
Вы не страус, чтоб уткнуться в бренное.

Умирают — в пространстве.
Живут — во времени.

Bản dịch của Tế Hanh

Hãy sống không phải trong không gian mà trong thời gian
Những cây cối phút giây đầy tin cậy
Hãy làm chủ không phải những khu rừng mà là khoảnh khắc
Hãy sống trong phút giây như dưới mái nhà

Và đôi vai ai kia, xin đừng cuốn với lông chồn
Mà quấn với một giờ vô giá

Thời gian sao mà không đối xứng?
Những phút giây cuối cùng - hãy ngắn hơn đi
Cuộc chia ly cuối cùng - hãy dài thêm nữa

Người ta chết - là trong không gian
Người ta sống - là trong thời gian
Nguồn: Chân dung Plixetxcaia, NXB Tác phẩm mới, 1983

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Andrey Voznhesenski » “Hãy sống không phải trong không gian mà trong thời gian”